Útvonal: Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto (SVK) - Borša (SVK) - Viničky (SVK) - Klin nad Bodrogom (SVK) - Streda nad Bodrogom (SVK) - Felsőberecki-főcsatorna - Karos - Honfoglalás-kori temető - Alsóberecki - Bodrog-híd - Sátoraljaújhely   Táv és szintemelkedés: 37,4 km / 160 m
KAROSI TURUL 35  
2016. december 4..