Útvonal: Veľký Meder - Kľúčovec - Čilizská Radvaň -  Milinovice - Pataš - Patašsky kanál - Gabčíkovo - Vodné dielo - Sap - Medveďov - Číčov - Veľký Meder Táv és szintemelkedés: 70,0 km / 50 m
 SVÄTOŠTEFANSKÁ CYKLOTÚRA 70  (SVK)
2016. augusztus 20..