Útvonal: Popova Shapka - Prenos kula - Kuḱa - Plat (2398 m) - Kuḱa - Prenos kula - Popova Shapka Táv és szintemelkedés: 17,8 km / 800 m
 PLAT   (MKD)      
2019. szeptember 12..